SIA “AISBERGS JV” Eiropas Jūrlietu un zivsaimniecības fonda finansētās Rīcības programmas zivsaimniecības attīstībai 2014.-2020.gadam pasākuma ”Sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju īstenošana” ietvaros 2021.gadā ir veiksmīgi īstenojusi projektu Nr.19-02-FL03-F043.0205-000008 “Viesu nama būvniecība” un projektu Nr.20-02-FL03-F043.0205-000006 ”Mazizmēra kuģošanas līdzekļa un peldlīdzekļu iegāde”

Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.-2020.gadam apakšpasākuma ”Darbību īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju” ietvaros 2022.gadā ir īstenots projekts Nr.22-02-AL13-A019.2103-000006 ”Saules paneļu piegāde un uzstādīšana, uzlādes stacijas ierīkošana”.

Turpinot iegūto pozitīvo pieredzi Eiropas Savienības līdzfinansētu projektu ieviešanā, 2023.gadā Eiropas Jūrlietu un zivsaimniecības fonda finansētās Rīcības programmas zivsaimniecības attīstībai 2014.-2020.gadam pasākuma ”Sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju īstenošana” ietvaros ir īstenojusi projektu Nr.21-02-FL03-F043.0205-000008 ”Viesu nama 2.stāva būvniecība un masāžas baseina iegāde”.