Kad viļņu balsī klausos - tā reizē mierina un reizē satrauc...